Bij Nevero maken we audiovisuele projecten toegankelijk voor anderstaligen of mensen met een visuele of auditieve beperking.

Waarom ‘we’ niks zien

De laatste tijd is audiodescriptie aan een opmars bezig in Vlaanderen en daar kunnen wij alleen maar blij om zijn. Steeds meer voetbalclubs bieden een blindentribune aan en de VRT gaat binnenkort weer een fictiereeks van audiodescriptie voorzien. Goed nieuws, dus!

Maar wat ons wel zorgen baart, is dat er, naast deze professionele audiodescriptie, ook steeds meer amateurs aan het werk zijn. Op zich is dat te begrijpen, want het is natuurlijk een heel mooi vak. Maar een voorzichtige waarschuwing is op zijn plaats.

Een slechtziende die naar een theaterstuk gaat is niet geholpen met een stamelende studente die er maar niet in slaagt helder en beknopt te beschrijven wat er op het podium gebeurt. En een blinde surfer heeft niks aan een webvideo die van het begin tot het eind volgekletst wordt zodat de oorspronkelijke dialogen niet meer hoorbaar zijn en hij/zij niet kan horen welk telefoonnummer je moet bellen voor meer informatie.

Maar hét kenmerk van amateuristische audiodescriptie is wel de ‘we zien’-constructie.* ‘We zien een vrouw die een straat oversteekt…’ is géén goede beschrijving. Audiodescriptie moet namelijk op een neutrale manier de informatie geven die je als blinde/slechtziende nodig hebt om iets te kunnen volgen. ‘We’ zien dus helemaal niks (de beschrijver ziet het, de blinde niet), waardoor het nogal betuttelend kan overkomen. Bovendien haalt die we-constructie je uit het programma/evenement dat je probeert te volgen: een audiobeschrijver hoort niet als een soort externe partij het doelpubliek toe te spreken. Gewoon ‘Een vrouw steekt een straat over’ is dus meer dan voldoende.

Een zomers geklede jonge vrouw kijkt opzij terwijl ze een straat oversteekt op het zebrapad

Een jonge vrouw steekt een straat over op het zebrapad – afbeelding van Candid Shots via Pixabay 

* De voorbeelden hierboven zijn (helaas) allemaal echt. Overigens: met de woorden ‘zien’ en ‘kijken’ is niks mis – blinde en slechtziende mensen zeggen bijvoorbeeld ook dat ze ‘tv-kijken’.

oorspronkelijk gepubliceerd in november 2012 op kmonet.be