Bij Nevero maken we audiovisuele projecten toegankelijk voor anderstaligen of mensen met een visuele of auditieve beperking.

Ondernemersdilemma: personeel aannemen of niet

De Reünie, Karakter, BOY 7, De Boskampi’s, Holland – Natuur in de Delta, Garage 2.0, Blind naar de Top, Tessa… Dit is maar een kleine greep uit de vele films, documentaires en tv-series waarvoor we de afgelopen maanden de audiodescriptie hebben geschreven. En dan zijn er natuurlijk ook nog de live-evenementen en webvideo’s die we audiobeschrijven en het andere vertaal- en ondertitelwerk dat we verzorgen.

Kortom: het is druk en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. Op zich is dat goed natuurlijk, maar in drukke periodes komt vroeg of laat de vraag op: is het tijd om uit te breiden of niet? Dit keer is het antwoord een duidelijke ja, want verschillende mensen in mijn team hebben de laatste maanden al aangegeven dat het toch wel veel begint te worden… Vraag nummer twee is dan: oké, we breiden uit, maar hoe?

Tot nu toe werk ik met een team van freelancers. Zeker in een sector waarin alles dringend is en flexibiliteit een must is, is dat een groot voordeel. Alleen, nu mijn bedrijf groter begint te worden, is het misschien de moeite om het team aan te vullen met een of meer medewerkers in loondienst. Gelukkig organiseert Unizo, de ondernemersvereniging waar ik lid van ben, regelmatig infosessies en afgelopen week was er zo’n sessie over het aannemen van je eerste werknemer.

De infosessie ging van start met een getuigenis van twee ondernemers die het afgelopen jaar de stap gezet hebben om met personeel te gaan werken. Erg leerzaam vond ik dat, omdat de ondernemers niet alleen vertelden over de vele voordelen die het werken met personeel had in hun bedrijf, maar ook durfden stil te staan bij de nadelen. Zoals een van hen het treffend verwoordde: je bent niet langer een zelfstandige, maar je wordt een manager en dat is een heel andere rol.

Na de getuigenissen konden we twee workshops volgen uit een aanbod van vier verschillende sessies.

Als eerste workshop koos ik voor de sessie waarin werd uitgelegd hoeveel een personeelslid nu precies kost en welke verplichtingen je als werkgever allemaal moet vervullen voordat je überhaupt mag beginnen met het aannemen van personeel. Gelukkig werd in deze sessie ook uitvoerig stilgestaan bij de recente regeringsmaatregelen die de kosten van het werken met personeel toch wel aanzienlijk drukken.
De tweede workshop die ik gevolgd heb, ging over het selecteren van medewerkers. Achteraf gezien was die sessie voor mij minder interessant omdat ik al ervaring had bij het beoordelen van cv’s en het opstellen en nakijken van selectieproeven. Ook het voeren van sollicitatiegesprekken was voor mij geen nieuw terrein meer, maar het is toch goed om het allemaal uit de mond van iemand anders te horen. Als ik opnieuw had mogen kiezen, zou ik als tweede workshop waarschijnlijk de sessie gevolgd hebben over alternatieve methoden om je team uit te breiden, zoals het werken met freelancers (wat ik nu al doe) en het hoe en wat van een IBO (individuele beroepsopleiding).

Na de workshops was er een gezellige netwerkbijeenkomst. Wat mij vooral opviel, was hoe veel ondernemers zich in exact dezelfde positie bevinden als ikzelf. Veel van de mensen die ik sprak hebben ook een bedrijf dat ineens snel begint te groeien en werken nu met freelancers. Ook  vond ik het fijn om te horen dat ik niet de enige ben die worstelt met de overstap naar het werken met personeel, ook al is die nu iets kleiner geworden.

Toch heb ik besloten om (voorlopig) met freelancers te blijven werken. Sterker nog: vorige maand heb ik een nieuwe freelancer aan mijn team toegevoegd en intussen ben ik druk bezig met haar begeleiding en verdere opleiding. Over een aantal maanden zal ze (als het goed is) volledig opgeleid zijn en klaar zijn om volop mee te draaien in het team. En zo bereiden we ons voor op een nieuw, druk jaar.

gepubliceerd op 13 december 2015