Bij Nevero maken we audiovisuele projecten toegankelijk voor anderstaligen of mensen met een visuele of auditieve beperking.

Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n filmbeschrijving?

Begin deze week is de Watson-app voor audiodescriptie officieel gelanceerd. Aangezien de audiodescripties van verschillende films in het Watson-aanbod van onze hand zijn, ga ik in dit artikel dieper in op de vraag: hoe werkt dat eigenlijk, zo’n filmbeschrijving?

In de eerste fase van de AD-productie wordt het script geschreven. Hiervoor bekijkt de audiobeschrijver eerst een aantal keer zeer aandachtig de film om te bepalen waar er ruimte is om beschrijvingen toe te voegen en wat er in die ruimte gezegd kan worden – wat overigens vaak minder is dan we zouden willen. Wij werken hiervoor met professionele apparatuur die het mogelijk maakt om beeldje per beeldje te selecteren waar de beschrijving precies moet komen. Vervolgens vullen we deze tekstblokjes in.

De tweede stap is de zogenaamde eindredactie. Hierbij bekijkt een tweede audiobeschrijver het volledige programma met het script en beoordeelt hij/zij of de tekstblokjes uit het script inhoudelijk en tekstueel kloppen. Meestal doen we in deze tweede fase ook een zogenaamde ‘blinde check’ waarbij we het nagekeken script uittesten op een proefpersoon die de beelden niet kan zien. Zo krijgen we een beeld van de audiodescriptie als geheel én merken we of er bepaalde onlogische gedachtesprongen, foutieve verwijzingen e.d. in zitten. Doordat we het script in deze fase hardop voorlezen, voelen we ook meteen of de tekst goed loopt, wat erg belangrijk is in de volgende fase.

Pas als het script helemaal af is, is het klaar om opgenomen te worden. Dit gebeurt in een gespecialiseerde geluidsstudio. Een professionele stemacteur leest het script in bij de beelden en de stemregisseur houdt de technische aspecten in het oog. Zo kijken we of het stemgebruik past bij een bepaalde scène (een wilde achtervolging wordt bijvoorbeeld minder neutraal ingelezen dan een aftiteling) en ook hier wordt gelet op de continuïteit van het script. Ook checken we of het geschreven script nog steeds past, rekening houdend met het spreektempo van de stemacteur. Na de opnames gebeuren de montage en mixage.

Deze stappen gelden voor filmbeschrijvingen die worden opgenomen, bijvoorbeeld voor de Watson-app. Daarnaast gebeurt het dat we de vraag krijgen om een film live te beschrijven. In dat geval valt de laatste stap in het productieproces weg, al moet erbij gezegd worden dat lang niet elke film zich leent voor een live-audiodescriptie.

gepubliceerd op 17 september 2015